magbo system

UKŁADAMY PLAN TERAPII

 

Wybieraj?c zaj?cia terapeutyczne dla Syna bra?am pod uwag? przede wszystkim Jego trudno?ci i upodobania, podej?cie terapeutów i to czy T. mia? szans? nawi?za? z nimi blisk? relacj?. Od samego pocz?tku wierzy?am, ?e aby terapia mia?a sens, potrzebna jest wspó?praca mi?dzy mn? a terapeutami, moje zaufanie do nich (na które te? potrzebowa?am troch? czasu) oraz to by T. czu? si? przez nich akceptowany i czu? do nich sympati?. Kilka miesi?cy zaj??o mi znalezienie miejsca, gdzie oboje czujemy si? dobrze, miejsca gdzie dziecko traktuje si? podmiotowo,  indywidualnie i zwraca si? uwag? na emocje przez nie prze?ywane, gdzie na pierwszym miejscu stawia si? na nawi?zanie bliskiej relacji, a bezpieczna atmosfera sprzyja swobodnej ekspresji Syna.

Obecnie T. ucz?szcza na nast?puj?ce zaj?cia indywidualne:

 • spotkania z psychologiem – 3 x tyg
 • fizjoterapi? – 2 x tyg
 • dogoterapi? – 2 x tyg
 • logopedi? – 1 x tyg
 • terapi? integracji sensorycznej – 1 x tyg
 • hipoterapi? – 1 x tyg – T. uwielbia hipoterapi?, ale bardzo nie lubi zimnego wiatru wi?c czekamy na prawdziwie ciep?? wiosn? by zwi?kszy? ilo?? zaj?? w siodle.

Podczas terapii, na które ucz?szcza T. nie s? stosowane ?adne techniki behawioralne. By?o to dla mnie bardzo wa?ne i du?o czasu zaj??o mi znalezienie osób, które b?d? pracowa?y z T. w ten sposób (pisa?am te? o tym TUTAJ). Ja jestem spokojna, ?e moje pogl?dy s? szanowane, a patrz?c na to jak szybkie post?py robi Syn jestem pewna, ?e warto by?o szuka?. TU kilka s?ów o tym dlaczego nie bra?am pod uwag? terapii behawioralnej.

Wszystkie zaj?cia (poza hipoterapi?) prowadzone s? w jednym miejscu i mimo, ?e pocz?tkowo mia?am troch? obaw czy nie jest ich zbyt wiele, Syn bardzo szybko rozwia? te obawy dopytuj?c nawet w weekendy czy pojedziemy dzi? do p. Asi czy p. Uli. To w?a?nie w relacji opartej na zaufaniu, która nawi?za?a si? pomi?dzy T. a terapeutami, w rado?ci ze sp?dzanego razem czasu widz? tajemnic? skuteczno?ci ca?ej terapii.

 

evzpiblq [test]

Podobne wpisy

Komentarze (20)

 • Małgorzata 6 lat ago Reply

  Czy możesz napisać który ośrodek wybrałaś? Pozdrawiam

  Autystycznie Empatycznie 6 lat ago Reply

  Jasne. Już piszę maila.

  urgerie 1 rok ago

  online pharmacy finax Rectification of this problem requires the generation of tamoxifen or tetracycline inducible systems in the inner ear

  urgerie 1 rok ago Reply

  5 g kg or SDG FO combination diets cialis generic cost

 • Anna 5 lat ago Reply

  Ja też chętnie się dowiem, który to ośrodek. Pozdrawiam serdecznie 🙂

  Autystycznie Empatycznie 5 lat ago Reply

  Hej Aniu,
  Już napisałam.

  Muptemimi 1 rok ago

  It takes only a few minutes to perform and allows better movement of the resectoscope while reducing the risk of permanent urethral injury and strictures priligy dapoxetine buy

  Muptemimi 1 rok ago

  How long do hydralazine side effects last men viagra before and after photos Allergic Reactions and Rash Tell your provider if you develop a rash or hives

  Muptemimi 1 rok ago Reply

  cheep levitra Novedex XT does not have any androgenic metabolites that could cause HPTA suppression

  Muptemimi 1 rok ago Reply

  This article was extremely interesting, particularly since I was searching for thoughts on this subject last couple of days buy online viagra Kastritis, E

 • Magda 5 lat ago Reply

  Też poprosiłabym o namiary na miejsce, które wybraliście

  Autystycznie Empatycznie 5 lat ago Reply

  Napisałam Ci w mailu.
  Pozdrowienia

  Muptemimi 1 rok ago

  Mallinckrodt, C proscar order best on line pharmacy Bramlett C, et al

  Muptemimi 1 rok ago

  cialis with dapoxetine Newbie Brother Join Date Mar 2016 Posts 2 Supplement Reviews Read All Reviews Source Reviews Read All Reviews

  Arribre 1 rok ago Reply

  legit cialis online 484; Rife Electromagnetic Antibiotic letter 87, p

 • Mygiemnig 1 rok ago Reply

  Steven Ray Tickle was arrested in Danville, Virginia on March 7, 2013 at a convenience store cheap vardenafil 20mg

 • spouche 1 rok ago Reply

  viagra vs cialis The decreased levels of estrogen may allow the androgens to have a greater impact, leading to an increase in the number of dark terminal hairs, especially on the face

 • Muptemimi 1 rok ago Reply

  Take breaks during cycling buy cialis online us This review focused on physicians awareness for osteoarticular involvement, clinical presentation, diagnosis and current treatment of OB

 • spouche 1 rok ago Reply

  Methods and Results A prospective, single center, randomized, open label, proof of concept pilot study of women with newly diagnosed PPCM receiving standard care PPCM Std; n 10 versus standard care plus bromocriptine for 8 weeks PPCM Br, n 10 was conducted buy 5mg propecia in the uk A hysterosalpingogram HSG is a special kind of x- ray used to evaluate female fertility

 • Muptemimi 1 rok ago Reply

  In this trial, it was determined that the coadministration of these two humanized monoclonal antibodies did not alter the pharmacokinetics of either agent levitra efectos secundarios Statistical comparisons were made by the ANOVA method using a 95 confidence interval, and differences were considered statistically significant at p

Zostaw komentarz